Choose which language you want to study:

 
 

Choose which language you want to study

 

Valodu mācību centrs


Valodu Mācību centrs piedāvā valodu kursus angļu, krievu, vācu, itāļu un spāņu valodām. Kursi notiek rītos, pa dienu, vakaros, sestdienās vai individuāli Jums piemērotā laikā. Savukārt, valodu apmācības specifiskos kursus (lietišķā, juridiskā valoda) piedāvājam gan Jūsu uzņēmumā, gan mūsu Mācību centra telpās Elizabetes ielā 65, Rīgā.

Valodu Mācību centra svešvalodu apmācības ir dinamiskas un interaktīvas. Pasniedzēji runā valodā, kuru māca, lietojot mācību līdzekļus, kas palīdzēs Jums apgūt valodu īsākā laika posmā. Tāpat Mācību centrā tiek izmantotas pārbaudītas mācību metodes, kas Jums sniegs pārliecību runāt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Mācību procesā uzsvars tiek likts uz komunikāciju, kas tiek papildināts ar gramatiku, vārdu krājumu un izrunu.
Mācības ir sadalītas pa līmeņiem, atbilstoši noteiktajam Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei no iesācēja, bez priekšzināšanām līdz brīvas valodas pārvaldīšanas prasmei. Mūsu kursi ļauj apgūt valodu tik tālu, cik vēlaties!
Jaunas valodas apguve vai pašreizējās valodas prasmes uzlabošana prasa laiku un centību. Bet neuztraucieties, mūsu entuziastiskie un augsti kvalificētie pasniedzēji turpinās Jūs iesaistīt mācību procesā un motivēs.

Types of training:

Want to know more?

Contact our consultant


Contact us
English