Izvēlies valodu, kuru gribi mācīties

 
 

Izvēlies valodu, kuru gribi mācīties

 

Valodu mācību centrs


Valodu Mācību centrs piedāvā valodu kursus angļu, krievu, vācu, itāļu un spāņu valodām. Kursi notiek rītos, pa dienu, vakaros, sestdienās vai individuāli Jums piemērotā laikā. Savukārt, valodu apmācības specifiskos kursus (lietišķā, juridiskā valoda) piedāvājam gan Jūsu uzņēmumā, gan mūsu Mācību centra telpās Elizabetes ielā 65, Rīgā.

Valodu Mācību centra svešvalodu apmācības ir dinamiskas un interaktīvas. Pasniedzēji runā valodā, kuru māca, lietojot mācību līdzekļus, kas palīdzēs Jums apgūt valodu īsākā laika posmā. Tāpat Mācību centrā tiek izmantotas pārbaudītas mācību metodes, kas Jums sniegs pārliecību runāt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Mācību procesā uzsvars tiek likts uz komunikāciju, kas tiek papildināts ar gramatiku, vārdu krājumu un izrunu.
Mācības ir sadalītas pa līmeņiem, atbilstoši noteiktajam Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei no iesācēja, bez priekšzināšanām līdz brīvas valodas pārvaldīšanas prasmei. Mūsu kursi ļauj apgūt valodu tik tālu, cik vēlaties!
Jaunas valodas apguve vai pašreizējās valodas prasmes uzlabošana prasa laiku un centību. Bet neuztraucieties, mūsu entuziastiskie un augsti kvalificētie pasniedzēji turpinās Jūs iesaistīt mācību procesā un motivēs.
Šobrīd Valodu Mācību Centrs piedāvā mācības gan attālināti, izmantojot programmu Zoom, gan klātienē.

Kāpēc mācīties jaunu valodu kopā ar Valodu Mācību centru?


Lai palielinātu savu personīgo izaugsmi un pilnveidotu sevi ir jāapgūst jaunas iemaņas un jāizmanto laiks lietderīgi. Varbūt tieši jaunas valodas apguve sniegs plašāku redzes loku un dos papildus zināšanas.

VMC

Saziņa ar cilvēkiem

Valodas zināšanas sniedz iespējas sazināties ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm. Valodas prasme atvieglo kontaktēšanos ceļojumu laikā, kas mūsdienu atvērto robežu vidē, ir ļoti svarīgs aspekts.
VMC

Karjera

Daudzās biznesa jomās valodas zināšanas ir nepieciešamība, tās sniedz iespēju sazināties ar ārvalstu klientiem un starptautiskajiem partneriem. Papildus ikdienas saziņai, valodas zināšanas noder arī informācijas meklēšanai onlainā.
VMC

Sevis pilnveidošana

Valodas mācīšanās ir lielisks sevis pilnveidošanas rīks, kas paplašinās redzes loku un dos papildus zināšanas.

Vēlaties pieteikties valodu kursiem?


Pieteikties valodas apgūšanai

Mācību veidi

VMC

Mūsu klienti:


Privātpersonas;
Valsts pārvaldes iestādes;
Uzņēmumi;
Starptautiskas organizācijas.
VMC

Mūsu pasniedzēji:


Patlaban mūsu centrā strādā 30 pasniedzēji no Latvijas un no ārvalstīm.
Pasniedzējiem ir svešvalodu skolotāju diplomi un universitātes bakalaura, un maģistra vai doktora grāds.

Vēlaties uzzināt vairāk?
Sazinieties ar mūsu konsultantu


Kontakti